Aktuality

MO 34 – Zoznam identifikovaných nedostatkov v súvislosti s prerušením správneho konania

Zoznam identifikovaných nedostatkov v súvislosti s prerušením správneho konania vo veci uvádzania MO34 do prevádzky a súvisiacich konaní:

Nedostatky podania identifikované ÚJD SR – 1. časť

Nedostatky – príloha č. 1
Nedostatky – príloha č. 2
Nedostatky – príloha č. 3
Nedostatky – príloha č. 4

Nedostatky podania identifikované ÚJD SR – 2. časť

Nedostatky – príloha č. 1
Nedostatky – príloha č. 2
Nedostatky – príloha č. 3
Nedostatky – príloha č. 4

Nedostatky podania identifikované ÚJD SR – 3. časť

Nedostatky – príloha č. 1
Nedostatky – príloha č. 2
Nedostatky – príloha č. 3

Zo všetkých príloh sú odstránené citlivé informácie podľa § 3 ods. (16) a (17) atómového zákona a v súlade so smernicou ÚJD SR o identifikácii a odstraňovaní citlivých informácií z dokumentácie. Kód odstránenej citlivej informácie je uvedený v súlade s prílohou 3 uvedenej smernice.

Aktualizácia: 27.09.2021