Aktuality

MO 34 – Prerušenie správnych konaní 4. blok

Prerušenie správnych konaní 4. blok

ÚJD SR svojím rozhodnutím č. 205/2019 prerušil správne konanie vo veci vydania povolenia na uvádzanie 4. bloku MO34 do prevádzky a tiež súvisiace správne konanie vo veci vydania povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom na 4. bloku. Pre pokračovanie uvedených konaní stanovil rovnaké podmienky, ako boli rozhodnutím č. 334/2017 definované pre 3. blok (dosiahnutie pripravenosti na studenú hydroskúšku 4. bloku).

Aktualizácia: 28.09.2021