Aktuality

MO 34 – Predĺženie lehoty pre vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie pre UČP

Na žiadosť jedného z účastníkov konania ÚJD SR predĺžil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie pre uzol čerstvého paliva MO 3, 4. Pôvodná lehota pre zaslanie písomných vyjadrení bola do 27. 8. 2018, úrad túto lehotu predĺžil do 14. 09. 2018.

Aktualizácia: 27.09.2021