Aktuality

MO 34 – Predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnom konaní MO 34

Predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnom konaní MO 34

Prílohou listu je neoficiálny pracovný preklad do anglického jazyka:

Aktualizácia: 28.09.2021