Aktuality

MO 34 – Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní na uvádzanie MO 34 do prevádzky