Aktuality

MO 34 – Podklady pre rozhodnutie v konaniach pre 3. a 4. blok

Podklady pre rozhodnutie 3. a 4. blok

Odstránenie nedostatkov v podaniach identifikovaných ÚJD SR – 2. časť

Odstránenie nedostatkov v podaniach identifikovaných ÚJD SR – 3. časť

Plnenie požiadaviek procesu EIA

Aktualizácia: 27.09.2021