Aktuality

Misia SALTO v Mochovciach

V dňoch 19. – 22. marca 2024 hostili Slovenské elektrárne, a.s., expertnú misiu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) SALTO na prvom a druhom bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Formát misie SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) sa zameriava na bezpečnostné aspekty spojené s prípravou na dlhodobú prevádzku či dlhodobou prevádzkou jadrových elektrární, čo predstavuje hodnotu 30 a viac rokov. Prvá misia SALTO sa uskutočnila vo svete v roku 2007, odvtedy misie posúdili jadrové elektrárne v Európe, Ázii, Amerike aj Afrike. Slovenská republika hostila na svojom území misiu SALTO po prvý raz.

Päťčlenný tím misie SALTO tvorili experti z Brazílie, Fínska a Holandska spolu s dvoma expertmi MAAE na čele s tímlídrom misie, p. Gáborom Petőfim. Experti pred konaním misie obdržali od držiteľa povolenia podklady, počas misie absolvovali rozhovory s náprotivkami zo Slovenských elektrární, a.s. a prehliadku elektrárne, pričom preverovali viaceré aspekty pripravenosti jadrovej elektrárne na dlhodobú prevádzku. Za Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky misiu privítal generálny riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností Juraj Homola, ktorý vyjadril presvedčenie, že partnerská previerka ako misia SALTO prispeje k pokračujúcej bezpečnej prevádzke posudzovaných blokov. Na záver misie tím expertov odovzdal Slovenským elektrárňam, a.s., záverečnú správu, ktorá zhŕňa nálezy misie, jednak odporúčania a návrhy na zlepšenie, zároveň príklady dobrého výkonu.

 

Misia SALTO 2024 v Mochovciach

Aktualizácia: 26.03.2024