Aktuality

ENSREG konferencia 2022: Jadrová bezpečnosť v Európe

Pod záštitou Európskej skupiny dozorov nad jadrovou bezpečnosťou (ENSREG) a v spolupráci s Európskou komisiou sa v Bruseli v dňoch 20. a 21. 06. 2022 konala už šiesta ENSREG konferencia s titulom Jadrová bezpečnosť v Európe. Konferencia bola kvôli pandemickým opatreniam odložená o jeden rok, aby sa účastníci mohli stretnúť aj osobne a vymeniť si tak svoje skúsenosti a názory aj mimo plánovaných bodov programu.

Hlavné tematické bloky v rámci programu konferencie boli venované účasti verejnosti v procese manažmentu rádioaktívnych odpadov a dlhodobej prevádzky jadrových elektrární; výzvam, ktoré pre dozory nad jadrovou bezpečnosťou prinášajú inovatívne dizajny jadrových zariadení ako napr. malé modulárne reaktory a tiež výberu kľúčových tém pre výskum v oblasti jadrovej bezpečnosti. Do programu konferencie bola zaradená aj časť venovaná informáciám o vplyve pandémie v oblasti mierového využívania jadrovej energie ako aj poučeniam získaným z prevádzkovej a dozornej praxe pri aplikácii pandemických opatrení.

ENSREG konferencia 2022

V reakcii na situáciu vyvolanú vojenskou agresiou Ruska na Ukrajine bola na úvod konferencie zaradená mimoriadna sekcia venovaná téme jadrovej bezpečnosti v čase vojny. Špeciálnym hosťom tejto sekcie bol Oleg Korikov, poverený výkonom funkcie predsedu a hlavného štátneho inšpektora ukrajinského inšpektorátu pre jadrovú bezpečnosť (SNRIU), ktorý priblížil aktuálnu situáciu na jadrových zariadeniach Ukrajiny a tiež možnosti výkonu jadrového dozoru v týchto podmienkach.

Konferencia bola naživo vysielaná prostredníctvom webovej streamovacej služby a jej záznam je k dispozícii na priloženom linku:

Prezentácie z konferencie, ako aj videozáznam z oboch dní, budú čoskoro dostupné na webovom sídle ENSREG.

ENSREG konferencia 2022

Aktualizácia: 30.06.2022