Aktuality

Delegácia z Európskej únie vyzdvihla kvalitu jadrového dozoru

Stály predstaviteľ Európskej únie pri MAAE a ostatných medzinárodných organizáciách vo Viedni Stephan Klement navštívil dňa 14.4.2023 Úrad jadrového dozoru SR a 3. blok JE Mochovce.

Delegáciu EÚ prijala predsedníčka ÚJD SR, ktorá počas úvodného stretnutia stručne odprezentovala aktivity a činnosti ÚJD SR na národnej úrovni, ako aj medzinárodnú zaangažovanosť SR v portfóliu mierového využívania jadrovej energie. Súčasťou návštevy bola aj krátka prehliadka Centra havarijnej odozvy ÚJD SR. Partneri sa následne presunuli do lokality JE Mochovce, v rámci ktorej navštívili priestory 3. bloku v spúšťaní. Delegáciu EÚ v rámci prehliadky sprevádzal riaditeľ JE Mochovce Martin Mráz.

Stephan Klement vyzdvihol vysokú úroveň jadrového programu Slovenskej republiky vrátane dozornej a prevádzkovej expertízy, ako aj dlhoročné skúsenosti s využívaním jadrovej energetiky na mierové účely. Potvrdil kvalitnú úroveň vzájomnej spolupráce a zaangažovanosti Slovenska na európskej aj medzinárodnej úrovni.

Stephan Klement na návšteve ÚJD SR

Aktualizácia: 19.04.2023