Aktuality

Bilaterálne stretnutie SR-AT k spoločným otázkam jadrovej bezpečnosti v Sankt Pöltene

V dňoch 28. a 29. júna sa v dolnorakúskom St. Pöltene uskutočnilo 30. bilaterálne stretnutie delegácií Slovenskej a Rakúskej republiky k otázkam spoločného záujmu týkajúceho sa jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. Ide o formát pravidelných bilaterálnych stretnutí organizovaných raz ročne, ktoré vychádza z medzivládnej dohody SR-AT v danej oblasti.

Partneri sa navzájom informovali o aktuálnom vývoji v rámci portfólia jadrovej a radiačnej bezpečnosti, aktivitách dozorných orgánov a ostatných relevantných inštitúcií, prevádzke jadrových zariadení, zmenách v legislatíve, medzinárodných partnerských hodnoteniach a misiách, ako aj vývoji v oblasti radiačného monitoringu v oboch krajinách. Prerokované témy taktiež zahŕňali oblasť havarijnej pripravenosti, vyraďovania jadrových zariadení a problematiku nového jadrového zdroja v SR.

SR-AT delegácia na bilaterálnom stretnutí v Rakúsku

Delegáciu SR viedla predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) Marta Žiaková. Delegácia bola zložená so zástupcov ÚJD SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národného jadrového fondu, Slovenských elektrární, a. s., (SE), Jadrovej vyraďovacej spoločnosti (JAVYS, a.s. ) a Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS, a. s.).

Stretnutie sa nieslo tradične v priateľskej atmosfére a všetky otázky, prevažne z rakúskej strany týkajúce sa detailov slovenského jadrového programu, boli vyčerpávajúco zodpovedané prítomnými expertmi.

Aktualizácia: 30.06.2023