Aktuality

Bilaterálne stretnutie jadrových dozorov Slovenska a Poľska

V dňoch 11. a 12. apríla 2024 sa v Tomášove konalo bilaterálne stretnutie zástupcov dozorných orgánov nad jadrovou bezpečnosťou, a to Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) a Państwowa Agencja Atomistyki Poľskej republiky (PAA).

Účastníci stretnutia sa vzájomne informovali o aktuálnom vývoji aktivít dozorných orgánov a najdôležitejších činnostiach vykonaných v období od predchádzajúceho bilaterálneho stretnutia. Diskutovali aj o aktuálnych otázkach týkajúcich sa bezpečnosti jadrových zariadení v ich štátoch, dozorných a legislatívnych rámcoch a vývoji medzinárodných záležitostí.

Bilaterálne stretnutie ÚJD SR a PAA PL

 

Aktualizácia: 12.04.2024