Aktuality

Aktuálne informácie o stave na JZ Černobyľ a JE Záporožie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom:

Informácie SNRIU sú na ich webovom sídle verejne prístupné a pravidelne aktualizované. Aktuálne informácie zverejňuje ukrajinský jadrový dozor aj na svojom facebookovom profile. Podľa informácií z dozorného orgánu Ukrajiny je radiačná situácia na všetkých jadrových zariadeniach v rámci štandardných limitov.

Na JZ Černobyľ bolo obnovené vonkajšie napájanie systémov a komponentov dôležitých pre zaistenie jadrovej bezpečnosti. Personál vykonáva činnosti potrebné pre udržanie prevádzkyschopnosti jadrového zariadenia. Na lokalitu boli doručené aj ďalšie zásoby paliva pre núdzové dieselgenerátory, takže v prípade potreby sú k dispozícii. Opätovne je však potvrdená informácia, že prípadné výpadky dodávok elektrického napájania na lokalitu nebudú mať zásadný vplyv na jadrovú bezpečnosť, nakoľko objem chladiacej vody v bazéne skladovania vyhoretého jadrového paliva je dostatočný na zabezpečenie odvodu tepla.

Podľa informácií SNRIU 8 z 15 prevádzkovaných blokov JE na Ukrajine riadne pracuje, z toho 2 v JE Záporožie, 3 v JE Rovne, 1 v JE Chmelnicky a 2 v Juhoukrajinskej JE. Systémy automatického radiačného monitorovania fungujú. Radiačná situácia na všetkých lokalitách je v rámci štandardných limitov.

Na JE Záporožie je zabezpečená rotácia personálu, ktorý vykonáva činnosti potrebné pre bezpečnú prevádzku v súlade s hlavnými prevádzkovými postupmi.

Generálny riaditeľ MAAE vo vyhlásení zo 14. marca 2022 o situácii na Ukrajine informuje, že agentúra naďalej neprijíma údaje z monitorovacích systémov určených na diaľkový prenos údajov, ktoré má MAAE inštalované v JZ Černobyľ. Údaje z ďalších jadrových elektrární na Ukrajine sú však dostupné a parametre sú v bezpečnom rozsahu.

Situáciu naďalej sledujeme.

Užitočné linky

Aktualizácia: 15.03.2022