Aktuality

Aktuálne informácie o stave na JE Záporožie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom:

Informácie SNRIU sú na ich webovom sídle verejne prístupné a pravidelne aktualizované. Aktuálne informácie zverejňuje ukrajinský jadrový dozor aj na svojom facebookovom profile. Podľa informácií z dozorného orgánu Ukrajiny je radiačná situácia na všetkých jadrových zariadeniach v rámci štandardných limitov.

Dostupné monitorovacie zariadenia na lokalite JE Záporožie, aj po sobotňajšom ostreľovaní okolia suchého skladu vyhoretého jadrového paliva (VJP), vykazujú normálnu úroveň radiácie. Podľa informácií poskytnutých Ukrajinou Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu spôsobil útok narušenie systému externého napájania jadrovej elektrárne a poškodil steny, okná a strechu budovy skladu VJP. Porušené boli tiež komunikačné káble systému radiačného monitoringu, čo spôsobilo nefunkčnosť 3 senzorov na detekciu radiácie. Nie je však evidované poškodenie kontajnerov s VJP. Na základe dostupných informácií experti MAAE usudzujú, že sobotňajší incident na JE Záporožie nespôsobil žiadne bezprostredné ohrozenie jadrovej bezpečnosti.

Generálny riaditeľ MAAE vo vyhlásení z 9. augusta 2022 k situácii na Ukrajine však opakovane vyjadril vážne znepokojenie nad situáciou v JE Záporožie a zdôraznil, že akákoľvek vojenská akcia ohrozujúca jadrovú bezpečnosť a fyzickú bezpečnosť jadrového zariadenia sa musí okamžite zastaviť. Opätovne zdôraznil potrebu dostať na lokalitu expertnú misiu MAAE, aby pomohla stabilizovať jadrovú bezpečnosť.

K aktuálnej situácii sa v rozhovore pre RTVS  vyjadrila aj predsedníčka ÚJD SR.

Situáciu naďalej sledujeme.

Užitočné linky

Aktualizácia: 10.08.2022