Aktuality

Aktuálne informácie o stave na JE Záporožie

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom:

Informácie SNRIU sú na ich webovom sídle verejne prístupné a pravidelne aktualizované. Aktuálne informácie zverejňuje ukrajinský jadrový dozor aj na svojom facebookovom profile. Podľa informácií z dozorného orgánu Ukrajiny je radiačná situácia na všetkých jadrových zariadeniach v rámci štandardných limitov.

Podľa aktuálnych dostupných informácií je poškodená Kachovská priehrada, pričom došlo k zničeniu hydroelektrárne. Toto poškodenie môže viesť k zníženiu vodnej hladiny v priehrade, odkiaľ čerpá vodu potrebnú na chladenie Zaporožská jadrová elektráreň (ZJE).

ZJE je však dlhodobo odstavená a preto aj množstvo vody, ktoré je potrebné na odvod zvyškového tepla z aktívnej zóny reaktora, je relatívne malé. Voda pre tieto účely je v tzv. rozstrekovacích bazénoch, ktoré slúžia ako zdroj vody na chladenie bezpečnostne významných zariadení. Pre prípad, že nastane situácia nedostatku vody vodnej nádrži má personál elektrárne dostatok času vybudovať núdzovú trasu napájania chladiacich systémov priamo z rieky Dneper. Z uvedeného dôvodu nehrozí v dôsledku zníženej hladiny vodnej nádrže Kachovka žiadne bezprostredné riziko.

Aktualizácia: 06.06.2023