Aktuality

Aktuálne informácie k situácii na JZ Černobyľ v Ukrajine

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom:

Informácie SNRIU sú na ich webovom sídle verejne prístupné a pravidelne aktualizované. Aktuálne informácie zverejňuje ukrajinský jadrový dozor aj na svojom facebookovom profile. Podľa informácií z dozorného orgánu Ukrajiny je radiačná situácia na všetkých jadrových zariadeniach v rámci štandardných limitov.

V uzavretej zóne Černobyľ, ktorá je štrnásty deň pod vojenskou kontrolu ozbrojených síl Ruska, je od 6. marca 2022 prerušené spojenie s radiačným monitorovacím systémom. Podľa informácií obslužného personálu jadrového zariadenia (JZ) Černobyľ sú však bezpečnostné parametre v rámci štandardných limitov.

Podľa posledných informácií, ktoré SNRIU doručil MAAE, došlo 09. marca 2022 o 11.22 hod. k výpadku elektrického napájania v lokalite černobyľskej elektrárne. V lokalite sa nachádza úložisko vyhoretého jadrového paliva (VJP). Systémy chladenia bazénu skladovania VJP sú momentálne napájané prostredníctvom núdzových dieselgenerátorov (DG). Ukrajinský dozor indikuje, že zásoby pohonných látok pre núdzové DG sú zabezpečené na 48 hodín.

Analýzou informácií, ktoré poskytla Ukrajina vo svojej národnej správe (str. 113 až 115) po vykonaní záťažových testov po udalosti na jadrovej elektrárni Fukušima predpokladáme, že výpadok dodávky energie na lokalitu Černobyľ nebude mať zásadný vplyv na bezpečnosť. V zariadení je uložené VJP z prevádzky JZ Černobyľ (bloky prevádzkované v rokoch 1977 až 2000). Vzhľadom na dobu uloženia a samotné zloženie skladovaných materiálov, aj v prípade potenciálneho úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia, nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo pre oblasť väčšiu ako vylúčená zóna v okolí JZ Černobyľ (30 km).

Ďalšie stretnutie Skupiny európskych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou (ENSREG) so zástupcami SNRIU sa uskutoční 10. marca 2022.

Užitočné linky

Aktualizácia: 10.03.2022