Správne konania

Ukončené správne konania

1031-2023 106/2023 JAVYS 06.12.2022 10.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
1063-2023 113/2023 SE – Mochovce 16.12.2022 10.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
Súbor-5
Súbor-6
1767-2023 124/2023 JAVYS 21.03.2023 09.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
1007-2023 104/2023 JAVYS 01.12.2022 04.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
1093-2023 98/2023 SE 22.12.2022 02.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
1317-2023 99/2023 SE – J. Bohunice 02.02.2023 02.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
905-2023 101/2023 SE 03.11.2022 02.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
Súbor-5
Súbor-6
935-2023 105/2023 SE 14.11.2022 02.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
Súbor-5
Súbor-6
937-2022 94/2022 SE – Mochovce 12.11.2021 02.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
1948-2023 126/2023 SE 06.04.2023 02.05.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3

Aktualizácia: 10.05.2023