Úradná tabuľa ÚJD SR

998-2022

č. konania: 998-2022

č. rozhodnutia: 1/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.11.2021

dátum ukončenia konania: 15.02.2022

dátum aktualizácie: 15.02.2022

Prílohy:

998-2022_SpravneKonanie_998-2022_Formulár o zverejnení SpK 998-2022 aktual.04.pdf
998-2022_žiadosť anonym. javys.pdf
998-2022_L_8954_2021_320_EcSi_MaGa podpisane.pdf
998-2022_Rozhodnutie_1_2022_R001_2022_EcSi_MaGa podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023