Úradná tabuľa ÚJD SR

997-2024

č. konania: 997-2024

č. rozhodnutia: 126/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 16.08.2023

dátum ukončenia konania: 08.04.2024

dátum aktualizácie: 23.04.2024

Prílohy:

997-2024_SpravneKonanie_997-2024_Formulár_SpK_997-2024_23_04_2024v02.pdf
997-2024_Prerušovacie rozhodnutie č. 268_2023_22_08_2023.pdf
997-2024_anonymizovaná žiadosť JAVYS 6749_2023.pdf
997-2024_Rozhodnutie_126_2024_Rozhodnutie o schválení VOO_126_2024.pdf

Aktualizácia: 23.04.2024