Úradná tabuľa ÚJD SR

997-2022

č. konania: 997-2022

č. rozhodnutia: 18/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.11.2021

dátum ukončenia konania: 02.03.2022

dátum aktualizácie: 04.03.2022

Prílohy:

997-2022_SpravneKonanie_997-2022_Zv. inf. -UJD SR 997-2022 (3766-2021)_r. 05 z 07.03.22.pdf
997-2022_R360_2021_NoTo_MaGa podpisane.pdf
997-2022_SE_2021_040113_Ga – anonymizovaná.pdf
997-2022_Rozhodnutie_18_2022_R018_2022_NoTo_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023