Úradná tabuľa ÚJD SR

993-2022

č. konania: 993-2022

č. rozhodnutia: 14/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.11.2021

dátum ukončenia konania: 01.03.2022

dátum aktualizácie: 02.03.2022

Prílohy:

993-2022_SpravneKonanie_993-2022_Zverejňovanie ukončenia SpK UJD SR 993-2022_3762-2021rev04.pdf
993-2022_R359_2021_UhMa_MaGa podpisane.pdf
993-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_040126_PJ.pdf
993-2022_Rozhodnutie_14_2022_Anonymizované rozhodnutie_14_2022_ SpK č. UJD SR 993-2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023