Úradná tabuľa ÚJD SR

992-2023

č. konania: 992-2023

č. rozhodnutia: 7/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.11.2022

dátum ukončenia konania: 27.01.2023

dátum aktualizácie: 31.01.2023

Prílohy:

992-2023_SpravneKonanie_992-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 992-2023 (UJD SR 3983-2022)_akt. 04 zo dňa 30. 01. 2023docx.pdf
992-2023_SE_2022_040326 UJD 29.11.2022.pdf
992-2023_Rozhodnutie_7_2023_Rozhodnutie_7_2023, UJD SR 992-2023, MO34.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023