Úradná tabuľa ÚJD SR

989-2022

č. konania: 989-2022

č. rozhodnutia: 63/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.11.2021

dátum ukončenia konania: 23.03.2022

dátum aktualizácie: 29.03.2022

Prílohy:

989-2022_SpravneKonanie_989-2022_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev03.pdf
989-2022_R356_2021_ZiMi.002.pdf
989-2022_L_8777_2021_ZiMi.pdf
989-2022_List_1_2_AS_0100 v1.pdf
989-2022_Rozhodnutie_63_2022_R063_2022_ZiMi_FrHe podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023