Úradná tabuľa ÚJD SR

987-2023

č. konania: 987-2023

č. rozhodnutia: 352/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.11.2022

dátum ukončenia konania: 10.01.2023

dátum aktualizácie: 10.01.2023

Prílohy:

987-2023_SpravneKonanie_987-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 3965-2022rev03.pdf
987-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_039879 UJD 24.11.2022.pdf
987-2023_Rozhodnutie_352_2022_Rozhodnutie_9773_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023