Úradná tabuľa ÚJD SR

982-2022

č. konania: 982-2022

č. rozhodnutia: 49/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.11.2021

dátum ukončenia konania: 23.02.2022

dátum aktualizácie: 04.03.2022

Prílohy:

982-2022_SpravneKonanie_982-2022_FoZ SpK_02_982_2022_SE.pdf
982-2022_Žiadosť_SE_3736_2021.pdf
982-2022_Rozhodnutie_49_2022_R49_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023