Úradná tabuľa ÚJD SR

975-2022

č. konania: 975-2022

č. rozhodnutia: 40/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.11.2021

dátum ukončenia konania: 16.03.2022

dátum aktualizácie: 17.03.2022

Prílohy:

975-2022_SpravneKonanie_975-2022_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 975-2022_3718-2021 rev04.pdf
975-2022_Anonymizovaná žiadosť.pdf
975-2022_R351_2021_UhMa_MaGa podpisane.pdf
975-2022_Rozhodnutie_40_2022_Anonymizované Rozhodnutie_40_2022_ 320_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023