Úradná tabuľa ÚJD SR

974-2022

č. konania: 974-2022

č. rozhodnutia: 31/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.11.2021

dátum ukončenia konania: 14.03.2022

dátum aktualizácie: 17.03.2022

Prílohy:

974-2022_SpravneKonanie_974-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 04 č. UJD SR 974-2022 (3717-2021).pdf
974-2022_SE_2022_006937_PJ-säť vzatie žiadosti-anonymizovaná.pdf
974-2022_R364_2021_GrOt_MaGa podpisane.pdf
974-2022_SE_2021_039768_PJ_anonymizovaný.pdf
974-2022_Rozhodnutie_31_2022_R31_2022_GrOt_Zastavenie.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023