Úradná tabuľa ÚJD SR

973-2022

č. konania: 973-2022

č. rozhodnutia: 24/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.11.2021

dátum ukončenia konania: 08.03.2022

dátum aktualizácie: 10.03.2022

Prílohy:

973-2022_SpravneKonanie_973-2022_Formulár o zverejnení SpK 973 (3716) rev. 05.pdf
973-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_039767_PJ.pdf
973-2022_R348_2021_JaBr_MaGa podpisane.pdf
973-2022_Rozhodnutie_24_2022_R24_2022_JaBr_OnEv .pdf

Aktualizácia: 13.11.2023