Úradná tabuľa ÚJD SR

972-2022

č. konania: 972-2022

č. rozhodnutia: 30/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.11.2021

dátum ukončenia konania: 23.03.2022

dátum aktualizácie: 30.03.2022

Prílohy:

972-2022_SpravneKonanie_972-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 05 č. UJD SR 972-2022 (3715-2021).pdf
972-2022_R363_2021_GrOt_MaGa podpisane.pdf
972-2022_SE_2021_039766_PJ_anonymizovaný.pdf
972-2022_Rozhodnutie_30_2022_R30_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023