Úradná tabuľa ÚJD SR

971-2022

č. konania: 971-2022

č. rozhodnutia: 20/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.11.2021

dátum ukončenia konania: 02.03.2022

dátum aktualizácie: 02.03.2022

Prílohy:

971-2022_SpravneKonanie_971-2022_Formulár o zverejnení SpK ver.06Mar2022.pdf
971-2022_Anonymizovaná žiadosť SE2021039216PJ.pdf
971-2022_R352_2021_MaPa_MaGa podpisane.002.pdf
971-2022_Rozhodnutie_20_2022_R20_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023