Úradná tabuľa ÚJD SR

970-2022

č. konania: 970-2022

č. rozhodnutia: 12/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.11.2021

dátum ukončenia konania: 25.02.2022

dátum aktualizácie: 02.03.2022

Prílohy:

970-2022_SpravneKonanie_970-2022_Zv. inf. - 970-2022 (UJD SR 3713-2021)_r. 05 z 02.03.2022.pdf
970-2022_R350_2021_NoTo_MaGa podpisane.pdf
970-2022_SE_2021_039215_PJ – anonymizovaná.pdf
970-2022_Rozhodnutie_12_2022_R12_2022_NoTo_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023