Úradná tabuľa ÚJD SR

969-2024

č. konania: 969-2024

č. rozhodnutia: 284/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 24.07.2023

dátum ukončenia konania: 06.10.2023

dátum aktualizácie: 11.10.2023

Prílohy:

969-2024_SpravneKonanie_969-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_2846-2023_rev. 02 zo dňa 11.10.2023.pdf
969-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2846-2023.pdf
969-2024_Rozhodnutie_284_2023_284.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024