Úradná tabuľa ÚJD SR

966-2022

č. konania: 966-2022

č. rozhodnutia: 379/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.07.2021

dátum ukončenia konania: 17.01.2022

dátum aktualizácie: 18.01.2022

Prílohy:

966-2022_SpravneKonanie_966-2022_Formulár SpK 966-2022 ex 3697-2021_rev. 07.pdf
966-2022_Rozhodnutie_379_2021_R379_2021_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023