Úradná tabuľa ÚJD SR

965-2022

č. konania: 965-2022

č. rozhodnutia: 378/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.07.2021

dátum ukončenia konania: 17.01.2022

dátum aktualizácie: 17.01.2022

Prílohy:

965-2022_SpravneKonanie_965-2022_Formulár SpK 965-2000 ex 3695-2021_rev. 07.pdf
965-2022_Rozhodnutie_378_2021_R378_2021_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023