Úradná tabuľa ÚJD SR

964-2023

č. konania: 964-2023

č. rozhodnutia: 349/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.11.2022

dátum ukončenia konania: 10.01.2023

dátum aktualizácie: 11.01.2023

Prílohy:

964-2023_SpravneKonanie_964-2023_Zverejňovanie informácií SpK č. UJD SR 964-2023, 3918-2022, rev. 02 .pdf
964-2023_SE_2022_036944 UJD 22.11.2022.pdf
964-2023_Rozhodnutie_349_2022_Rozhodnutie_349_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023