Úradná tabuľa ÚJD SR

959-2023

č. konania: 959-2023

č. rozhodnutia: 5/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 22.11.2022

dátum ukončenia konania: 07.02.2023

dátum aktualizácie: 07.08.2023

Prílohy:

959-2023_SpravneKonanie_959-2023_Spk ÚJD SR 3911-2022_rev.01.pdf
959-2023_ziadost_an.pdf
959-2023_L_9020_2022_MeMi_an.pdf
959-2023_Rozhodnutie_5_2023_R_5_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023