Úradná tabuľa ÚJD SR

954-2023

č. konania: 954-2023

č. rozhodnutia: 33/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 21.11.2022

dátum ukončenia konania: 08.02.2023

dátum aktualizácie: 10.02.2023

Prílohy:

954-2023_SpravneKonanie_954-2023_3892-2022 formulár rev.03 zo dňa 10.2.2023.pdf
954-2023_UradnyList_1276_2023.pdf
954-2023_žiadosť plán nakladania - anonym.pdf
954-2023_Rozhodnutie_33_2023_rozhodnutie č. 33-2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023