Úradná tabuľa ÚJD SR

954-2023

č. konania: 954-2023

č. rozhodnutia: 33/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 21.11.2022

dátum aktualizácie: 24.01.2023

Prílohy:

954-2023_SpravneKonanie_954-2023_3892-2022 formulár rev.02 zo dňa 24.1.2023 .pdf
954-2023_žiadosť plán nakladania - anonym.pdf
954-2023_Rozhodnutie_33_2023_rozhodnutie č. 33-2023.002.pdf

Aktualizácia: 24.01.2023