Úradná tabuľa ÚJD SR

953-2023

č. konania: 953-2023

č. rozhodnutia: 45/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 21.11.2022

dátum ukončenia konania: 09.03.2023

dátum aktualizácie: 10.03.2023

Prílohy:

953-2023_SpravneKonanie_953-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 03 z 10.3.2023 UJD SR 953-2022 (3890-2022).pdf
953-2023_žiadosť .pdf
953-2023_Rozhodnutie_45_2023_R45_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023