Úradná tabuľa ÚJD SR

952-2023

č. konania: 952-2023

č. rozhodnutia: 25/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.11.2022

dátum ukončenia konania: 04.02.2023

dátum aktualizácie: 13.02.2023

Prílohy:

952-2023_SpravneKonanie_952-2023_Zv. inf. - Spis č. (3889-2022), 952-2023_rev. 03 z 13. 2. 2023.pdf
952-2023_SE_2022_038955_16.11.2022_anonymizov.pdf
952-2023_Rozhodnutie_25_2023_Rozhodnutie_25_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023