Úradná tabuľa ÚJD SR

952-2022

č. konania: 952-2022

č. rozhodnutia: 64/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.11.2021

dátum ukončenia konania: 26.03.2022

dátum aktualizácie: 25.03.2022

Prílohy:

952-2022_SpravneKonanie_952-2022_Zverejňovanie ukončenia SpK UJD SR 952_2022rev04.pdf
952-2022_Kópia žiadosti.pdf
952-2022_R342_2021_UhMa_MaGa podpisane.pdf
952-2022_Rozhodnutie_64_2022_Anonymizované Rozhodnutie_064_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023