Úradná tabuľa ÚJD SR

951-2023

č. konania: 951-2023

č. rozhodnutia: 16/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.11.2022

dátum ukončenia konania: 03.02.2023

dátum aktualizácie: 03.02.2023

Prílohy:

951-2023_SpravneKonanie_951-2023_36031927.pdf
951-2023_R_2023_Návrh.pdf
951-2023_ANONYM~1.PDF
951-2023_Rozhodnutie_16_2023_Rozhodnutie_16_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023