Úradná tabuľa ÚJD SR

951-2022

č. konania: 951-2022

č. rozhodnutia: 81/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.11.2021

dátum ukončenia konania: 08.04.2022

dátum aktualizácie: 11.04.2022

Prílohy:

951-2022_SpravneKonanie_951-2022_Formulár o zverejnení SpK ver.07Apr2022.pdf
951-2022_Anonymizovaná žiadosť SE2021038474PJ.pdf
951-2022_R340_2021_MaPa_MaGa podpisane.pdf
951-2022_R025_2022_MaPa_SeTi podpisane.pdf
951-2022_Rozhodnutie_81_2022_R81_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023