Úradná tabuľa ÚJD SR

949-2023

č. konania: 949-2023

č. rozhodnutia: 23/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.11.2022

dátum ukončenia konania: 04.02.2023

dátum aktualizácie: 07.02.2023

Prílohy:

949-2023_SpravneKonanie_949-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 949-2023 (povodne 3886-2022)_Ukoncenie SpK_rev.02.pdf
949-2023_SE_2022_039147 UJD 16.11.2022_anonymizovana.pdf
949-2023_Rozhodnutie_23_2023_Rozhodnutie_506_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023