Úradná tabuľa ÚJD SR

948-2024

č. konania: 948-2024

č. rozhodnutia: 12/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 10.07.2023

dátum ukončenia konania: 16.02.2024

dátum aktualizácie: 19.02.2024

Prílohy:

948-2024_SpravneKonanie_948-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 05 z 19.2.2024 - UJD SR 948-2024 (2739-2023) .pdf
948-2024_žiad. 2023_05060_2200.pdf
948-2024_Rozhodnutie_12_2024_R_12_2024.pdf

Aktualizácia: 19.02.2024