Úradná tabuľa ÚJD SR

948-2023

č. konania: 948-2023

č. rozhodnutia: 347/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 22.11.2022

dátum ukončenia konania: 06.01.2023

dátum aktualizácie: 09.01.2023

Prílohy:

948-2023_SpravneKonanie_948-2023_SPK 948-2023_3882-2022 formulár 03.pdf
948-2023_SPK 3882-2022 žiadost AN.pdf
948-2023_Rozhodnutie_347_2022_Rozhodnutie_347_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023