Úradná tabuľa ÚJD SR

948-2022

č. konania: 948-2022

č. rozhodnutia: 21/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.11.2021

dátum ukončenia konania: 10.03.2022

dátum aktualizácie: 05.01.2023

Prílohy:

948-2022_SpravneKonanie_948-2022_Formulár o zverejnení SpK_ rev.04 z 10.3.2022.pdf
948-2022_Žiadosť SE - anonamizovaná.pdf
948-2022_L_8738_2021 Oznámenie o začatí konania SE EMO 12.pdf
948-2022_Rozhodnutie_21_2022_R021 _2022_StHa_OnEv podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023