Úradná tabuľa ÚJD SR

945-2024

č. konania: 945-2024

č. rozhodnutia: 246/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 04.07.2023

dátum ukončenia konania: 08.08.2023

dátum aktualizácie: 11.08.2023

Prílohy:

945-2024_SpravneKonanie_945-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_2702-2023_rev. 02 zo dňa 11.08.2023.pdf
945-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2702-2023.pdf
945-2024_Rozhodnutie_246_2023_246.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024