Úradná tabuľa ÚJD SR

945-2023

č. konania: 945-2023

č. rozhodnutia: 9/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.12.2022

dátum ukončenia konania: 27.01.2023

dátum aktualizácie: 30.01.2023

Prílohy:

945-2023_SpravneKonanie_945-2023_SPK 945-2023 formulár 03.pdf
945-2023_SPK 3871_2022 ziadost AN.pdf
945-2023_Rozhodnutie_9_2023_Rozhodnutie 9_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023