Úradná tabuľa ÚJD SR

945-2022

č. konania: 945-2022

č. rozhodnutia: 48/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 16.11.2021

dátum ukončenia konania: 22.03.2022

dátum aktualizácie: 24.03.2022

Prílohy:

945-2022_SpravneKonanie_945-2022_FoZ SpK_03_945_2022_VUJE.pdf
945-2022_Žiadosť_VUJE_3641_2021.pdf
945-2022_Rozhodnutie_48_2022_R48_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023