Úradná tabuľa ÚJD SR

944-2022

č. konania: 944-2022

č. rozhodnutia: 46/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.11.2021

dátum ukončenia konania: 17.03.2022

dátum aktualizácie: 21.03.2022

Prílohy:

944-2022_SpravneKonanie_944-2022_Zv. inf. - č. 944-2022 (3635-2021)_r. 05 z 22.03.2022.pdf
944-2022_SE_2021_038475_PJ – anonymizovaná.pdf
944-2022_SE_2021_044458_Ga_anonymizov..pdf
944-2022_Rozhodnutie_46_2022_R046_2022_NoTo_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023