Úradná tabuľa ÚJD SR

942-2022

č. konania: 942-2022

č. rozhodnutia: 7/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.11.2021

dátum ukončenia konania: 27.01.2022

dátum aktualizácie: 22.03.2022

Prílohy:

942-2022_SpravneKonanie_942-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 02 č. UJD SR 942-2022 (3625-2021).pdf
942-2022_SE_2021_038828-anonymizovaná.pdf
942-2022_Rozhodnutie_7_2022_R7_2022_GrOt_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023